Oáznická šutro liga – 2012
                                                                                 
      12.5.2012 9.6.2012 14.7.2012 11.8.2012 8.9.2012 Celkem - bodů Celkem - 4 turnaje      
      M Š S P C M Š S P C M Š S P C M Š S P C M Š S P C M Š S P C M Š S P C      
  1. M.Vondrák 5 2 2 4 13 4 4 1 4 13 5 2 2 2 11 4 1 2 3 10 5 4 2 3 14 23 13 9 16 61 19 12 7 13 51 M.Vondrák 1.  
  2. P.Habada 2 3 2 2 9 1 1 1 5 8 2 5 2 5 14         0 3 3 4 4 14 8 12 9 16 45 8 12 9 16 45 P.Habada 2.  
  3. J.Vondráková 2 2 4 5 13 1 1 2 1 5 2 3 3 2 10 2 3 4 1 10 2 2 3 2 9 9 11 16 11 47 8 10 14 10 42 J.Vondráková 3.  
  3. T.Votík 2 2 2 2 8 3 5 1 1 10 2 2 3 3 10 2 2 1 2 7 2 5 5 2 14 11 16 12 10 49 9 14 11 8 42 T.Votík 3.  
  5. M.Vondráková 3 2 2 2 9 5 1 4 1 11 3 2 4 2 11 3 1 2 2 8 3 3 2 2 10 17 9 14 9 49 14 8 12 7 41 M.Vondráková 5.  
  6. Mar.Vondráková 2 5 2 3 12 3 2 1 1 7 3 3 2 4 12 2 2 1 1 6 2 2 2 3 9 12 14 8 12 46 10 12 7 11 40 Mar.Vondráková 6.  
  7. J.Čejka         0         0 2 2 2 3 9 5 4 3 5 17 2 2 3 5 12 9 8 8 13 38 9 8 8 13 38 J.Čejka 7.  
  8. P.Vlach         0         0 4 4 5 2 15 2 1 1 2 6 4 2 2 2 10 10 7 8 6 31 10 7 8 6 31 P.Vlach 8.  
  9. J.Kovář 2 2 2 3 9 1 2 2 3 8         0 2 3 1 1 7         0 5 7 5 7 24 5 7 5 7 24 J.Kovář 9.  
  10. M.Víšek 3 2 2 2 9         0         0 1 2 5 4 12         0 4 4 7 6 21 4 4 7 6 21 M.Víšek 10.  
  11. M.Baran 4 2 3 2 11 2 3 3 1 9         0         0         0 6 5 6 3 20 6 5 6 3 20 M.Baran 11.  
  12. H.Pelichovská 2 4 3 2 11         0         0 1 1 2 3 7         0 3 5 5 5 18 3 5 5 5 18 H.Pelichovská 12.  
  13. Z.Válková         0 1 2 1 2 6         0 1 5 3 1 10         0 2 7 4 3 16 2 7 4 3 16 Z.Válková 13.  
  14. L.Radnicová         0 2 3 2 2 9         0 1 2 1 2 6         0 3 5 3 4 15 3 5 3 4 15 L.Radnicová 14.  
  15. D.Lenártová         0 2 1 2 2 7         0 3 1 2 1 7         0 5 2 4 3 14 5 2 4 3 14 D.Lenártová 15.  
  16. D.Tkáč 2 3 5 2 12         0         0         0         0 2 3 5 2 12 2 3 5 2 12 D.Tkáč 16.  
  17. P.Drahňovská         0 1 1 5 3 10         0         0         0 1 1 5 3 10 1 1 5 3 10 P.Drahňovská 17.  
  18. J.Adla         0 2 2 1 2 7         0         0         0 2 2 1 2 7 2 2 1 2 7 J.Adla 18.  
  19. I.Jirásková         0 1 1 3 1 6         0         0         0 1 1 3 1 6 1 1 3 1 6 I.Jirásková 19.