CTJ. 1.4.2001 RAKOVNÍK 3.
6. M.Vondráková   29 25 28 25 25 26     158 17 26,33
CTJ. 9.5.1999 RAKOVNÍK 2.
8. M.Ječný   22 23 23 22 21 20 25 20 176 92 22,00
7. M.Vondráková   23 27 30 24 27 27     158 12 26,33
8. P.Mužík   23 28 26 31 25 26     159 13 26,50
CTJ. 11.5.1996 RAKOVNÍK 1.
29. M.Ječný A 24 25 25 23 24 28 23 24 196 48 24,50
39. R.Tupý A 23 27 26 25 24 25 28 28 206 33 25,75
43. V.Čech A 29 22 24 27         102 26 25,50
47. M.Hanuška A 33 25 23 22         103 21 25,75
57. R.Vlasák   27 29 30 24         110 7 27,50
58. M.Vondrák A 26 29 26 31         112 5 28,00
8. M.Vondráková   27 32 24 26 32 24 36 25 226 41 28,25
8. Družstvo                   534 1 106,80