OTJ. 25.9.2011 Radotín 3.
2. M.Vondrák A 29 26 26 27 108 57 27,00
5. D.Sofka A 28 23 30 28 109 56 27,25
7. Družstvo             1 0,00
KP 22.5.2011 Radotín 2.
3. M.Vondráková   30 27 32 29 118 42 29,50
14. D.Sofka   38 29 29 31 127 33 31,75
OTJ. 22.8.2010 Radotín 1.
6. J.Hála A 29 32 27 27 115 47 28,75
5. M.Vondrák A 25 27 32 34 118 44 29,50
10. J.Čejka A 28 33 33 34 128 34 32,00
11. T.Votík A 27 38 34 31 130 32 32,50
2. Družstvo           484 1 121,00