CTJ. 5.6.2005 MGC 90 BRNO  3.
1. M.Vondrák   22 25 24 22 21 21 24   159 87 22,71
5. Mar.Vondráková   28 24 29 24 23 22 28   178 63 25,43
CTJ. 6.6.1999 MGC 90 BRNO  2.
28. M.Ječný   22 23 22 23 27 23     140 45 23,33
45. M.Hanuška   26 22 24 23         95 12 23,75
6. M.Vondráková   24 24 25 23 29 25 27 26 203 23 25,38
7. P.Mužík   27 25 24 25 22 31     154 18 25,67
CTJ. 23.9.1995 MGC 90 BRNO  1.
10. M.Hanuška A 21 20 24 20 24 21 22 22 174 86 21,75
20. V.Čech A 26 24 23 20 25 21 21 21 181 60 22,63
34. M.Ječný A 24 25 22 24 22 25 25 23 190 40 23,75
53. R.Tupý A 30 21 25 26         102 14 25,50
55. R.Vlasák A 24 32 25 25         106 9 26,50
59. M.Liška   27 28 25 30         110 3 27,50
8. Družstvo                   481 1 96,20