ZTJ. 29.4.2006 Líšnice 1.
6. M.Vondrák   27 22 26 32 25 24 23 24 203 67 25,38
9. Mar.Vondráková   25 32 29 32 26 26 26   196 50 28,00