CTJ. 31.5.1997 BRNO  LESNÁ 1.
44. V.Čech   21 28 24 27         100 22 25,00