OTJ.            26.9.1993 KLADRUBY 3.
5. M.Ječný A 28 28 26   82 40 27,33
2. M.Vondráková A 31 31 36   98 18 32,67
34. R.Fischer A 35 33 35   103   34,33
4. H.Ječná   36 34 34   104 6 34,67
38. M.Hanuška A 35 38 32   105   35,00
6. Družstvo           476 5 95,20
OTJ.            30.5.1993 KLADRUBY 2.
1. M.Ječný A 24 22 24 23 93 50 23,25
9. M.Vondrák  A 26 24 27 27 104 35 26,00
3. M.Vondráková  A 30 31 29 28 118 29 29,50
30. M.Hanuška A 29 29 32 29 120   29,75
4. H.Ječná A 33 35 30 25 123 11 30,75
42. R.Fischer   31 30 37 32 130   32,50
52. M.Liška A 34 34 46 38 152   38,00
5. Družstvo           566 4 113,20
OTJ.            31.5.1992 KLADRUBY 1.
15. M.Vondrák A 27 28 25 28 108 23 27,00
20. M.Ječný A 33 27 25 25 110 17 27,50
22. T.Svoboda A 32 25 26 29 112 10 28,00
42. M.Liška A 33 33 30 30 126   31,50
49. R.Fischer   32 33 35 37 137   34,25
5. H.Ječná A 39 36 31 30 136   34,00
7. M.Vondráková   38 29 34 40 141   35,25
8. Družstvo           612 2 122,40