ZPD. 5.9.1992 DĚKANKA 1.
59. M.Vondrák   32 27 25 25 109   27,25
68. M.Ječný   29 30 26 32 117   29,25
5. H.Ječná   31 32 35 27 125   31,25
6. M.Vondráková   33 36     69 ods. 34,50